Annons
Annons
Annons
Annons
© blotty dreamstime.com Analys | 03 mars 2016

SCB: Industrins investeringar väntas minska

Industrins investeringar ökade med 10 procent under fjolåret och uppgick till totalt 65,9 miljarder kronor. Enligt SCB:s senaste investeringsenkät ser prognosen för 2016 mindre positiv ut med minskade investeringar på 5 procent.

Den procentuellt största investeringsökningen inom tillverkningsindustrin 2015 skedde inom massa- och pappersvaruindustrin vars volymer ökade med hela 41 procent till 9,9 miljarder. Även den kemiska industrin gick framåt och investerade 8,6 miljarder kronor motsvarandes en volymökning på 29 procent, medan trävaruindustrin ökade investeringarna med 18 procent och investerade 2,1 miljarder. Metallvaruindustrin samt stål- och metallverken ökade sina volymer med 19 respektive 22 procent och investerade 3,1 och 3,9 miljarder. För textilindustrin blev 2015 ett sämre investeringsår med åtstramningar på 69 procent och investeringar på 0,2 miljarder. Gummi- och plastvaruindustrin backade med 10 procent till 1,4 miljarder. För övriga tillverkningsindustrier skedde mindre volymförändringar inom storleksintervallet -6 och 6 procent.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1