Annons
Annons
Annons
Annons
© scanrail dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 mars 2016

Swerea ska göra batteri-återtvinning bättre

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, satsar nu totalt åtta miljoner kronor i ett svenskt projekt för återvinning av batterier. Projektet drivs av industriforskningsinstitutet Swerea MEFOS.

Det nya projektet har som målsättning att 80 procent av materialet i alkaliska batterier ska kunna återvinnas. Detta kan ställas mot EU-direktiven krav på 50 procent. Problemet är att även om Sverige idag är den ledande nationen när det gäller insamling av uttjänta batterier saknas det svenska processer för att återvinna dem. Batterierna exporteras i stället och behandlas i Tyskland, Schweiz eller Frankrike. Det nya återvinningskonceptet ska vara anpassat för den specifika batterikemin och uppfylla kraven på effektivitet, miljöhänsyn och ekonomisk drift. Materialet som återvinns ska sedan utnyttjas i industrin för batteriproduktion. – På så sätt skapas ett cirkulärt materialflöde med hjälp av en ny teknisk process. Det kommer att brygga över gapet mellan återvinningsindustri och storskalig metallurgisk industri. Utmaningen är att kunna återvinna inte bara zink utan även mangan, säger Guozhu Ye, forskningsledare på Swerea MEFOS. Syftet med den högre återvinningsgraden är att spara på jordens krympande malmreserver och minska utsläppen vid hantering av jungfruliga mineraler. Projektet ska pågå under fyra år.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1