Annons
Annons
Annons
Annons
© alphaspirit dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 mars 2016

Svensk Elektronik har synpunkter på elektromagnetisk kompabilitet

För en tid sedan fick branschorganisationen Svensk Elektronik in en remiss om förslaget till ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet. Då detta spås påverka många av medlemsföretagen har Svensk Elektronik nu lämnat ett yttrande på remissen.

På det stora hela tycker branschorganisationen att det finns mycket positivt - att fusk inte ska löna sig, lyftas fram. Då elektroniska system idag återfinns i så vitt skilda applikationer och i stort sett överallt behövs också klara direktiv. Det problem som Svensk Elektronik lyfter fram med remissen är de höga sanktionsavgifterna. Den föreslagna sanktionsavgiften (§15-21) om 10 procent av företagets omsättning upplevs som extremt hög och skulle för många mindre företag innebära en helt ohållbar situation, skriver organisationen. ”Branschorganisationen Svensk Elektronik är positiv till det omarbetade EMC-direktivet 2014/30/EU som innebär en harmonisering av definitioner och principer och är en anpassning till Varupaketet (New Legislative Framework, NLF). Att utrustning som sätts på marknaden klarar skyddskraven är av yttersta vikt. Förslaget till ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet är huvudsakligen bra och implementerar direktivet på avsett sätt, med ett större undantag: Den föreslagna sanktionsavgiften är orimligt hög och formuleringarna är otydliga och ger utrymme för godtycke. Förslaget drabbar dessutom småföretag hårdare än stora företag. Dessa paragrafer bör omformuleras eller lyftas ut", skriver föreningen. Hela yttrandet i sin helhet finns att läsa här.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2