Annons
Annons
Annons
Annons
© gokhan okur dreamstime.com Elektronikproduktion | 10 mars 2016

Rejlers ska hjälpa till att ta fram framtidens elnät

Rejlers Embriq deltar i tvåårigt EU-projekt inom avancerad styrning och optimering av morgondagens elnät.

Rejlers Embriq deltar i tvåårigt EU-projekt inom avancerad styrning och optimering av morgondagens elnät. Inom ramarna för projektet kommer man att ta fram nya metoder och verktyg som elbolag kan använda för att möta den snabbt ökande produktionen av förnyelsebar energi och ändrade konsumtionsmönster - och samtidigt säkra pålitlighet och stabilitet i elnätet. Bakgrunden är den stora ökningen av förnyelsebara energikällor. I Sverige har Svenska Kraftnät planer på att investera 50 miljarder kronor under tio år för att skapa ett stabilt nät som täcker framtida behov. Liknande siffror har presenterats i Norge och resten av Europa. – Omfattande och massiva investeringar kan lösa de utmaningar som distributionsnäten står inför, men det finns stor potential där ute för att optimera dessa investeringar berättar Espen Kåsin, softwareansvarig hos Rejlers Embriq. - Det här projektet kommer att belysa hur avancerad mätteknik kan bidra till mer relevant underlagsinformation så att de nödvändiga investeringarna blir betydligt mer målinriktade, förklarar Espen. Totalt sju partner deltar i EU-projektet som leds av svenska Metrum med Rejlers Embriq (NO) som teknologipartner. Expertkompetens hämtas hos STRI (SV) och Eltek (NO), testning utförs av Glava Energy Center (SV), medan elnäten hos elbolagen MälarEnergi (SV) och Enerjisa (Turkiet) ger tillgång till fullskalig utprovning av lösningarna. Projektet har som mål att undersöka hur produktion från förnybara källor och nya konsumtionsmönster påverkar elnätets pålitlighet och hur man kan skapa förutsättningar för en ytterligare ökad andel distribution av förnybar energi i distributionsnäten.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-21 17:52 V15.3.3-2