Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© tom schmucker dreamstime.com Teknik | 11 mars 2016

Regeringen vill öka rättssäkerheten för patenthållare

Inom några år införs ett enhetligt patentsystem i EU. I en proposition till riksdagen föreslår regeringen nu därför ökad rättssäkerhet för användare av det nya systemet.

Bakgrunden till det nya systemet är att dagens europeiska patentsystem upplevs som allt för splittrat. Den som har ett europeiskt patent måste följa procedurer som skiftar från land till land där patentet ska få verkan. Om en tvist uppstår om ett patent kan fallet prövas samtidigt i olika länder med risk för olika utgång. När det enhetliga patentsystemet införs kan den som vill ha ett patent med samma verkan i nästan hela EU få detta i ett enda förfarande. Efter förslag från Sverige blir patentavgifterna låga. En gemensam patentdomstol inrättas för att pröva tvister. Lagförslagen som nu lämnats innehåller: - Ett skyddsnät för den som fått ett europeiskt patent och begär att patentet ska ha verkan i nästan hela EU - Ett skydd för affärshemligheter som patentdomstolen får tillgång till - Genom att öka rättssäkerheten ytterligare kompletterar lagförslagen de tidigare ändringar som banat väg för Sveriges formella anslutning till systemet. – Det nya patentsystemet stärker förutsättningarna för både små och stora företag att skapa, växa och exportera med bas i Sverige. Exporterande företag är växande företag och de skapar nya jobb i Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Det enhetliga patentsystemet väntas träda i kraft under 2017.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2