Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Megateknik Elektronikproduktion | 14 mars 2016

Intervju: Mega Teknik blickar framåt med nytt produktionsbolag

Elektroniktillverkaren Mega Teknik, med säte i skånska Landskrona, ångar på med god fart. Nu väljer bolaget att starta upp ett nytt produktionsbolag i Litauen som ett led i företagets expansionsplaner.

Mega Teknik är verksamma inom kablagesystem, elektromekaniska montage och styrsystem. Slutkunderna är industriella kunder - huvudsakligen maskintillverkare inom exempelvis robotsystem, hiss-system, dörr- och portautomatik samt miljöteknik och medtech. En ökad marknadsbearbetning av såväl nya som befintliga kunder beskrivs nu ha gett en positiv utveckling och lett till ett ökat kapacitetsbehov. Vd Niclas Pedersen berättar: – Vi har haft en stabil utveckling där vi har kunnat växa fint med kunderna över åren. Det vi har gjort nu sedan en tid tillbaka är att jobba mer aktivt med befintliga kunder men också med uppsökande verksamhet på marknaden och knutit nya kontakter och inlett nya samarbeten och relationer. Detta tar lång tid, särskilt inom de mogna branscher där Mega Teknik är aktiva. Glädjande nog ser vi nu resultatet av detta långsiktiga arbete.
"Det vi gör nu är att vi successivt flyttar över den tillverkning som vi idag har i Polen. Det handlar främst om tillverkning för en del av våra industriella kunder som har Skandinavien som sin bas."
Han berättar att Mega Teknik bestämt sig för att äga sin egen tillverkning snarare än att som innan delvis arbeta med externa leverantörer och förmedla affärer. Detta resulterade i att en enhet i Kina sattes upp efter att man tidigare jobbat med andra externa leverantörer här. Tidigare jobbade bolaget även med extern tillverkning i Polen men på grund av begränsade expansionsmöjligheter på plats fattades beslutet att starta ett produktionsbolag i Litauen. Valet föll på Litauen, delvis på grund av gynnsamma förutsättningar och tidigare goda erfarenheter i landet. – Vi valde att öppna upp i staden Tauragė. Vår lokala chef där har en bakgrund bland annat från kontraktstillverkning och det finns goda förutsättningar med allt från skickliga operatörer till bra lokaler och infrastruktur. Det vi gör nu är att vi successivt flyttar över den tillverkning som vi idag har i Polen. Det handlar främst om tillverkning för en del av våra industriella kunder som har Skandinavien som sin bas. Totalt har bolaget ett tiotal anställda i Litauen idag men innan årets slut räknar bolaget med att sysselsätta cirka 25 personer i den nya verksamheten. Vad ligger bakom beslutet att ni vill köra all tillverkning själva? – Faktum är att det ger bättre långsiktiga utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för investeringar. Förutom att man ökar produktionskapaciteten leder det också till kontinuerliga investeringar i såväl organisation och personal, maskiner och utrustning. Hur ser utvecklingen ut vid ert bolag i Kina?
"Vi upplever att det känns väldigt positivt. Det är svårt att uttala sig om detta gäller för marknaden generellt. "
– Där har Mega Teknik jobbat med externa leverantörer och sourcing sedan början av 2000-talet. Under de åren har vi upplevt olika typer av problem med våra kinesiska partners vad gäller till exempel kvalitet och leveranssäkerhet. För att kunna bygga och utveckla verksamheten mer långsiktigt och för att säkerställa kvalitet och leveransprecision bestämde vi oss för att driva detta i egen regi. Genom att implementera Mega Tekniks standard och kvalitet för processer och rutiner i vårt produktionsbolag i Kina har vi nu ännu bättre kontroll på kvalitet, leveranssäkerhet etcetera, och kan därigenom ge våra kunder en bättre service. I Kina tillverkar bolaget för närvarande främst kablage och elektromekanik. Mega Teknik började här för två år sedan i liten skala och har nu 25 anställda i Suzhou. Bolaget kommer dock att flytta till nya lokaler vid halvårsskiftet 2016 och kommer därefter att ha ett anställningsbehov på ytterligare 10-15 personer. Sist men inte minst, hur känns marknaden just nu? – Vi upplever att det känns väldigt positivt. Det är svårt att uttala sig om detta gäller för marknaden generellt. Vi har en handfull nya affärer som har rullat igång de senaste månaderna. Vi är ganska hårt ansträngda för tillfället men, som sagt, Mega Teknik är inne i en positiv utveckling.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1