Annons
Annons
Annons
Annons
© /Fun General/2012/ Elektronikproduktion | 15 mars 2016

Extra: Onrox Group till salu

Midway Holding kommer att sälja flera bolag, däribland EMS-koncernen Onrox Group.

"Hakis expansion och breddning till nya marknader utanför byggsektorn har gått bra och rörelseresultatet för 2015 steg från 28 miljoner kronor till 52 miljoner kronor. Expansionen är emellertid kapitalkrävande varför beslut har fattats om att, som ett led i den fortsatta koncentrationen av koncernens verksamhet, sälja bolag med lägre avkastning för att allokera om kapitalet till Haki", skriver Midway Holding. Midways styrelse har därför beslutat att frigöra kapital genom att sälja ett flertal bolag och istället allokera kapitalet till Haki. De bolag som Midway söker nya ägare till är bland annat EMS-koncernen Onrox Group. Övriga bolag är: - Cbiz - FAS Machinery - Midtrailer - delar av Normann Olsen - Sporrong Försäljningarna kommer att göras i samarbete med Deloitte och Advokatfirman Vinge.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1