Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© vladimir veljanovski dreamstime.com Elektronikproduktion | 17 mars 2016

SEK: Uppdaterad metod för att mäta halt av farliga ämnen

Metoderna för att bestämma halten av farliga ämnen i el- och elektronikutrustning är nu uppdaterade, skriver SEK Svensk Elstandard

I Europa, liksom på andra håll i världen, finns lagkrav för att begränsa förekomsten av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Tillverkarna måste då kunna visa att deras produkter uppfyller dessa bestämmelser. Metoderna för att prova och bestämma förekomsten av de sex ämnen som från början reglerats i RoHS-direktivet beskrevs i SS-EN 62321 från 2009. Vid en översyn har den delats upp i en serie med flera delar, där de två sista nu i mars fastställts som svensk standard. De båda är SS-EN 62321-6 om bestämning av polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar i polymerer och SS-EN 62321-7-1 om bestämning av sexvärt krom (Cr(VI)) i korrosionsskyddade beläggningar på metall.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2