Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© vladimir veljanovski dreamstime.com Elektronikproduktion | 17 mars 2016

SEK: Uppdaterad metod för att mäta halt av farliga ämnen

Metoderna för att bestämma halten av farliga ämnen i el- och elektronikutrustning är nu uppdaterade, skriver SEK Svensk Elstandard
I Europa, liksom på andra håll i världen, finns lagkrav för att begränsa förekomsten av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Tillverkarna måste då kunna visa att deras produkter uppfyller dessa bestämmelser.

Metoderna för att prova och bestämma förekomsten av de sex ämnen som från början reglerats i RoHS-direktivet beskrevs i SS-EN 62321 från 2009. Vid en översyn har den delats upp i en serie med flera delar, där de två sista nu i mars fastställts som svensk standard. De båda är SS-EN 62321-6 om bestämning av polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar i polymerer och SS-EN 62321-7-1 om bestämning av sexvärt krom (Cr(VI)) i korrosionsskyddade beläggningar på metall.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-09-25 19:10 V11.1.0-2