Annons
Annons
Annons
Annons
© serban enache dreamstime.com Elektronikproduktion | 31 mars 2016

Tillåter försök med självkörande bilar på svenska vägar

Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam överlämnade i dag delbetänkandet Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet (SOU 2016:28) till infrastrukturminister Anna Johansson. Och det blev tummen upp.

Utredarens förslag innebär bland annat att tillåta försök med helt självkörande fordon. Förslaget innebär även att försök med fordon som på vissa vägsträckor kör själv och som på andra sträckor framförs av en fysisk förare tillåts. – Möjligheten att kunna bedriva försöksverksamhet i riktig trafik är viktig för att kunna ta nästa steg i teknikutvecklingen och därmed främja innovation, konkurrenskraft och trafiksäkerhet, säger utredaren Jonas Bjelfvenstam. Utredningen slår också fast att med ny lagstiftning på plats skulle Sverige ha goda förutsättningar att bli ett attraktivt land för ett växande antal försök med olika typer av självkörande fordon. Och vem som bär ansvar vid eventuella olyckor är en punkt som ska regleras: "Det är testorganisationens ansvar att se till så att försöken genomförs på ett säkert sätt. För att säkerställa detta föreslår utredaren att det i den nya lagen införs ett straffrättsligt ansvar. Det blir den som har fått tillstånd till försöksverksamheten som bär ansvaret för fordonet när det kör själv. När fordonet framförs av en fysisk förare ska samma regler som i dag gälla, det vill säga att det är föraren som är ansvarig för framförandet av fordonet." Förslaget innebär också att det blir Transportstyrelsen som ska ansvara för prövning av tillstånd för försöksverksamhet. Den som söker tillstånd ska i sin ansökan bland annat redovisa hur trafiksäkerheten säkerställs under försöksverksamheten. "Utredaren förslår också att kameror som övervakar omgivningen utanför fordonet ska vara tillåtna. Bildmaterialet som hämtas från utsidan av fordonet ska dock, innan lagring, avidentifieras permanent och oåterkalleligt. Utredaren föreslår även att det i försöksverksamheten ska finnas en så kallad ”svart låda” i varje fordon. Testorganisationen ska lagra information från fordonets sensorer och vid behov ska informationen lämnas till polis, åklagare eller den som tecknat försäkring för fordonet. Informationen behövs för att det ska kunna utredas vad som hänt vid en viss tidpunkt. Insamling och lagring av data ska utföras på ett sätt som är förenligt med gällande internationella och nationella regelverk." Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2