Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© eepab Elektronikproduktion | 04 april 2016

'Det är den största satsningen vi har gjort på många år'

Finbesök av näringsministern, 25-årsjubileum och ett investeringsprogram om 8 miljoner kronor. Att säga att det händer mycket hos Eskilstuna Elektronikpartner (Eepab) känns som en underdrift.

Vi börjar i nutiden och dyker rätt in i var företaget står just nu. Efter en morgonkaffe guidar oss vd Mikael Joki genom vad som är på gång. Startpunkten blir det tunga investeringspaketet som kontraktstillverkaren nu har sjösatt. Det innebär en Mycronic MY200 och en MY600 för att stödja befintlig utrustning. Totalt siktar bolaget på runt 60'000 komponenter i timmen – en tredubbling av dagens kapacitet i huvudlinan.
Vd Mikael Joki visar upp elektronikproduktion för Näringsminister Mikael Damberg (till vänster). © Eepab
Förutom den investeringen blir det också stödjande investeringar i produktionen. Bland annat ska en selektivlödare in som kommer att ersätta företagets befintliga våglödningsmaskiner (även om en sparas för att säkra att kapaciteten inte blir sämre). – Investeringarna ligger i en storleksordning om 8 miljoner kronor. För oss är det här mycket pengar – det är den största satsningen vi har gjort på många år när det gäller kapacitetsutbyggnad, säger Mikael Joki. Lägg till detta också att fabriken kommer att moderniseras och byggas om för att det ska bli ett bättre flöde och bättre monitorerings-möjligheter - samtidigt som det nu rekryteras. På ingenjörssidan har Eepab tagit in vad de för tillfället behöver men inom produktionsteknik och monteringen behövs fortfarande fler händer och huvuden. – Vi jobbar hårt just nu med att bygga en fabrik för morgondagens produktion för att möta kunder med specifika behov, men där vi ändå kan köra en standardiserad, kostnadseffektiv produktion. Vad är bakgrunden till att ni sjösätter investeringarna just nu? – Under förra året gick vi ut med en kampanj med målet att skapa tillväxt i bolaget. Vi har uppvaktat närmare 200 företag och om vi ska möta företagen med ambitioner då måste vi också ha kapacitet att göra det. Det här är ett steg i riktning att kliva från dagens 60 miljoner i omsättning till att nå 100 miljoner kronor. Elektronikindustrin i förändring Marknaden för kontraktstillverkning av elektronik har gått igenom olika cykler de senaste åren och givetvis påverkar detta hur branschen kommer att se ut i framtiden. Eskilstuna Elektronikpartner har varit med i 25 år. Vad har då förändrats under de åren?
"Det kommer inte heller upp nya bolag i samma omfång så det är ett dränage på företag i branschen."
– Det har blivit en annan struktur på branschen som sådan. Förr fanns det många småfirmor, källarfirmor som producerade elektronik. Det fungerar inte idag. De klarar inte av regelverket. Det gäller att man når en kritisk massa i bolaget för att man ska kunna klara av att uppfylla lagar, förordningar och direktiv. En annan tydlig trend är att marknaden gått igenom flera vågor av uppköp: – Vi har haft några uppköps-”boomar” där bolag har köpts upp och lags ned. Det är många firmor som har dukat under genom detta. Dessutom har det varit tuffa tider där vi har haft många bolag som har gått under när det varit sämre konjunktur. Det hände senast här i närområdet med Ericsson i Katrineholm. Det kommer inte heller upp nya bolag i samma omfång så det är ett dränage på företag i branschen. För Eskilstuna Elektronikpartner har detta inneburit att kundkretsen rent geografiskt växt. Från att ha arbetat inom en 10-milsradie jobbar bolaget idag på det dubbla avståndet och täcker in Västmanland, Närke, Östergötland, Uppland och Södermanland. Det har också gjort att bolaget har blivit mer selektivt gällande vilka typer av kunder de arbetar mot. Fokusområden där styrkan ligger är bland annat fordonselektronik och industri. Om vi tittar framåt, vad kommer att hända nästa 25 år? – Vi kommer att få se förändring i produktionsteknik, hur man producerar elektronik. Då tänker jag bland annat på 3D-printing där man också pratar om att printa elektronik. Frågan är hur snabbt det kommer att ske. Detta kommer att påverka oss som jobbar med små och medelstora serier – och det innebär också utmaningar i hur vi skapar konkurrenskraft, säger Mikael Joki. Han fortsätter: – Sedan måste man också vara öppen för att ta till sig ny teknologi. Vi har exempelvis inte använt en stencil de senaste tio åren. Vi hoppade på Mydata-tåget och har kört pastaskrivare (Jetprint) istället. Man får inte vara främmande för att titta på nya metoder, nya teknologier och byggsätt. En annan trend som är svår att bortse från är IoT-”boomen” som just nu drar över elektronikvärlden. – Vi har märkt att vi får in många fantastiska förfrågningar och kommer in i helt andra diskussioner med kunder. Idag är man mer medveten om att det inte bara går att använda konsumentelektronik i industriella applikationer. Man måste välja elektronik för sina förhållanden. Inköpsbeteendet håller på att förändras vilket är positivt för produktion i Sverige. Just det sistnämnda är något som Mikael Joki också vill trycka på. Att han tror på produktion i Sverige. En möjlighet att visa upp branschen I bästa melodikrysset-anda leder detta osökt vidare till det finbesök som företaget fick ta emot nyligen. Näringsminister Mikael Damberg kom nämligen på besök med utgångspunkt i den nyindustrialiserings-strategi som presenterats för Sverige. Vad hände under besöket, vad ville ni visa upp? – Vi ville visa upp vårt innovationsarbete. Vi har en metod, en modell som vi jobbat efter i fem år. Det handlar om att utveckla och att ta tillvara på nya idéer. Eskilstuna Elektronikpartner fick därigenom visa upp produkter som de varit med och tagit fram. Och visa att det ”kokar ute på företagen i Sverige”, för att citera Mikael Joki. Mikael Damberg var också intresserad av produktionen, hur IT används och hur produktionssystemen fungerar.
" Vi behöver få in fler ingenjörer i systemet, vi behöver få in kvinnliga ingenjörer och skapa attraktionskraft i den här branschen för att möta de samhällsutmaningarna vi står inför."
– Elektronikbranschen ligger långt fram när det gäller styrningen av maskiner. Sedan var han också fascinerad av storleken på komponenter, noggrannheten och precisionen i produktionen och inspektionssystemen - att vi kontrollerar alla lödpunkter i AOI. Kvalitetssäkringen - sådant imponerade. Det tillsammans med arbetsmiljön som han upplevde som väldigt bra för att vara inom industrin. När man får en sådan här möjlighet, vad vill man då som elektronikföretagare förmedla? – Att det ska göras större satsningar på elektronik i Sverige. Jag har ju också mitt uppdrag i branschföreningen Svensk Elektronik och i SIP Smartare Elektroniksystem. Budskapet var tydligt: Regeringen måste lägga mer pengar på det här. Vi har fått en del men vi vill ha mer. Vi vill också ha förståelse och uppmärksamhet för elektronikbranschen. Vi behöver få in fler ingenjörer i systemet, vi behöver få in kvinnliga ingenjörer och skapa attraktionskraft i den här branschen för att möta de samhällsutmaningarna vi står inför. Mikael Joki fortsätter: – Samtalet handlade mycket om kompetens och att synliggöra – att skapa förutsättningar för en tillväxt i branschen. Idag blir vi allt färre tillverkare och tillväxten på nya företag är låg. Man vill se en grogrund för nya företag. Det är inte så att det inte skapas nya företag men de skapas i andra kategorier. Det medskick vi gjorde kan han inte ha missat. Hur känner ni annars att läget ser ut i branschen just nu? – Tittar man på Elektronikpartner som sådant har vi en tillväxt. Pratar man med komponentdistributörerna ligger de på en tillväxt om runt 10 procent just nu. Däremot har de ”normala” elektronikföretagen ingen jättetillväxt. Det verkar vara en stabil nivå som branschen har hittat. – Pratar man med maskinleverantörerna beskriver de också att de har det lite tuffare. Kunderna drar ut på besluten. Räntan är låg och vi borde investera och satsa just nu, men det investeras snarare med återhållsamhet. Det känns på något sätt stabilt men ändå osäkert. Men som sagt, för egen del ser vi en väldig uppgång i försäljning.
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2