Annons
Annons
Annons
Annons
© speedfighter17 dreamstime.com Teknik | 13 april 2016

Inission innovation award: Tre finalister har korats

EMS:aren Inission kör även detta år sin innovationstävling. Det är nu tre bolag som tävlar om 1 miljon kronor i tillverkningstjänster.

Juryn består av Inissions ägare och representanter från Prevas, Almi Företagspartner, SEB och NyTeknik. Årets finalister är: JP Respiratory Technology AB JP Respiratory Technology AB består av Jakob Löndahl, docent och lektor i Aerosolteknologi, och Per Wollmer, professor och överläkare i Klinisk fysiologi och nuklearmedicin. Båda verksamma på Lunds universitet. Tillsammans deltar de i Inission innovation award med innovationen AiDA. AiDA, Airspace Dimension Assessment, är ett nytt instrument för diagnos av lungsjukdom vars främsta applikationsområde är diagnostik av KOL, en av de vanligaste sjukdomarna i världen. För att kunna bromsa sjukdomsförloppet av denna obotliga sjukdom är det kritiskt att i ett så tidigt stadium som möjligt identifiera skador på lungan. Idag används spiromteri för inledande diagnos av KOL. Dessvärre ger spirometri främst uppfattning om förträngningar i de övre luftvägarna medan KOL startar i de perifera luftvägarna. Genom skiktröntgen går det att studera de perifera luftvägarna men metoden är kostsam och mätinstrumentet kostar flera miljoner i inköp. AiDA kan också mäta dimensionerna i de perifera luftvägarna men kommer samtidigt att vara billigare, mer lättillgänglig och lättare att använda än till exempel en skiktröntgen. Simplex motion Göteborgsbaserade Simplex Motion AB består av uppfinnaren och produktutvecklaren Johan Linder och VD Mikael Rittander. Tillsammans deltar de i Inission innovation award med innovationen SM100A. SM100A är patenterad och innebär en sensorlösning att styra och positionera en integrerad elektrisk servomotor utan extern enkoder. Vad som gör Simplex motions tekniklösning unik är dess vridmoment i kombination med storleken och vikten. Den integrerade servomotorn SM100A väger nämligen hälften så mycket som konkurrenternas servomotorer men erbjuder lika eller till och med högre vridmoment. SM100A är företagets nuvarande standardprodukt som används i till exempel datorstyrd borrning, fräsning, gravering, vision system, robotar, verktyg, hjälpmedel och i olika typer av automatiserade processer. Detta är branscher där reducerad vikt och storlek börjar bli viktiga faktorer. Den går också snabbt att installera, är enkel att använda och är 25-50% billigare än konkurrenternas servomotorer. DynAlign AB DynAlign AB består av civilingenjör Anders Rubin, styrelseordförande Richard Cuperus, VD Filip Gille och maskiningenjör Michel Belvroy. Tillsammans deltar de i Inission innovation award med innovationen Dynaligner. Uppriktning av maskiner görs inom i stort sett all tillverkningsindustri, inte minst pappersindustrin. Detta för att undvika obalanser och skadliga krafter i drift. Maskinhaverier föranleder ansenliga produktionsförluster och miljöförstöring. Kostnaden för maskinhaverier orsakade av feluppriktning utgör minst 50 % av den totala kostnaden för alla maskinhaverier. Idag görs en uppriktning när maskinen är stillastående och resultatet är endast optimalt i ett enda drifttillstånd. Med Dynaligner har DynAlign AB skapat ett reglersystem som under drift ger en automatisk och kontinuerlig uppriktning som är optimal oavsett drifttillstånd. Fördelarna är många, bland annat kan man förlänga tiden mellan planerade driftstopp, undvika maskinhaverier och spara in på stora stilleståndskostnader. Dessutom minskar energiförbrukningen, föroreningarna i miljön och åtgången på reservdelar.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-07-22 14:06 V18.7.4-2