Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© beatricee _dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 april 2016

Propoint summerar mellanår

EMS:aren Propoint beskriver 2015 som ett mellanår där nu 2016 har visat tecken på att bli starkare.

Peter Skårfors, Sales Manager hos Propoint, beskriver 2015 som ett typiskt mellanår med mer måttlig tillväxt, orderingång och inflöde av nya kunder. Däremot har läget förbättrats på samtliga punkter under 2016, berättar han för Evertiq. Bolaget fortsätter också sin satsning på framför allt lean. – Vi har kommit förbi “the point of no return” och kommit så långt att vi implementerat lean i alla våra processer. Vi har i dagsläget maskinkapacitet och kapabilitet för en fortsatt expansion så lean och organisation blir vårt fokus nu. Han fortsätter: – Fokus ligger på kvalitet och ständiga förbättringar. Det låter klyschigt men när man hittar det arbetssättet är det vad allt handlar om. Lean bygger ju på ständig avstämning som hela tiden ger nya saker att förbättra. Om vi ser att en batch tog fem timmar istället för fyra måste vi stämma av varför, vad hade vi kunnat göra bättre? Kommer man sedan till en punkt utan avvikelser måste man utsätta systemet för mer stress och pressa fram nya avvikelser som kan bli grunden till fler förbättringar. I och med att hårdvaran finns på plats har de senaste åren handlat om just denna typ av mjukare investeringar som har varit en prioritet från ägarna, menar Peter Skårfors vidare. – Det går inte att delegera lean. Det bygger på att ägarna är med på den resan.
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1