Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 april 2016

Vinnova finansierar automation inom datacenter

Vinnova har beslutat att de kommer att finansiera ett stort projekt på SICS North Swedish ICT. Projektet syftar till en helhetssyn på automation och övervakning i datacenter.

Projektet kommer att tillhandahålla vetenskapliga koncept och lösningar för ett helhetsgrepp över kontroll, styrning och orkestrering i de olika skikten i datacentret. Målet är att maximera datakraften per kilowatttimme. Vinnova har beslutat att finansiera EU-projektet SENDATE-EXTEND som ingår i Celtic Plus-programmet i Eureka. Den totala kostnaden för projektet uppgår till 50,7 miljoner kronor under tre år. Huvudparterna är Ericsson, ABB, KTH, Luleå tekniska universitet och SICS Swedish ICT. Andra viktiga samarbetspartners är Arctos labb, BnearIT, Eitech, Metria, Netrounds och Swegon. Vattenfall och Luleå kommun är även med och finansierar projektet. – I dagens datacenter pratar de separata styrsystemen inte med varandra och de olika DCIM system, som används för drift och underhåll, är inte integrerade. Detta är grundproblemet som vi ska lösa, säger Tor Björn Minde, VD för SICS North Swedish ICT. – Vi strävar efter att bryta upp indelningen i olika teknik- och produktområden i datacentret. Det övergripande målet är att maximera datorkraften och minimera energiförbrukningen. Utgångspunkten är att de separata processerna fortfarande ska utföras separat, men i en hierarkisk struktur. Idéerna och koncepten kommer att testas och demonstreras i SICS ICE, SICS nyöppnade storskaliga datacenter-forskningsanläggning i Luleå. – Tillgången till en fullskalig testmiljö kommer att vara nyckeln till framgångsrika resultat och att lösningarna snabbt kommer till användning i industrin, säger Peter Löfgren, på ABB Corporate Research, en av de viktigaste parterna i projektet.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-2