Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© edhar yralaits dreamstime.com Elektronikproduktion |

Smarteq Wireless tecknar avtal för den kinesiska marknaden

Smarteq Wireless har tecknat ett kontrakt med Nanjing Shunmei Science and Technology Co., Ltd. för distribution och försäljning av antenner för den kinesiska marknaden.

Affären beskrivs som ett viktigt första steg i att bygga upp försäljning av svensk-designade antennprodukter under enheten Allgon Asia. Allgon Asia är tänkt att utgöra en sammanlänkande enhet där dotterbolagen i Allgon-gruppen kan samverka och finna nya affärsmöjligheter på den kinesiska och asiatiska marknaden. "Det ligger i Allgongruppens strategi att samverka mellan bolagen och att vi ska bygga upp nya affärsmöjligheter med distributionskanaler i Asien för svenska designade tekniska produkter som kan möta kunders ökade efterfrågan på mer komplexa tekniska lösningar. Ambitionen är att kommande år utöka antalet distributörer och med vår närhet kunna erbjuda lokal service på plats för kunderna", säger Christian Olsson vd Allgon Asia.
Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-2