Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke dreamstime.com Elektronikproduktion | 02 maj 2016

CybAero tar ut lån för att täcka kapitalbehovet

Drönartillverkaren Cybaero har tagit upp ett lån på 34 miljoner kronor med en löptid på ett år. Utöver det pratar bolaget också om att sänka kostnaderna.

Styrelsen gör bedömningen att lånet tillsammans med förväntade kundinbetalningar täcker bolagets kapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden. "Styrelsen förstår att under det senaste året har kursutvecklingen varit en besvikelse för marknaden och våra aktieägare", säger Claes Drougge, ordförande i CybAero. "Styrelsen uppfattar att marknaden förväntar sig att CybAero nu kommer igång med leveranser, tecknar nya kontrakt och samtidigt effektiviserar bolaget och genomför kostnadsneddragningar. Det är styrelsens uppfattning att vi nu är väl rustade för detta."
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2