Annons
Annons
Annons
Annons
© jirsak dreamstime.com Elektronikproduktion | 03 maj 2016

PKC vill bli större inom EMS

PKC har skrivit ett avtal om att starta förhandlingar gällande ett nytt JV-bolag specialiserat på elektroniktillverkning. Medparten är en tillverkare vars aktiviteter då kommer att samordnas med PKC:s EMS-tjänster.

Finska PKC har skrivit ett avtal där de ska utforska ett nytt JV tillsammans med ett bolag specialiserat på elektroniktillverkning. Företaget som PKC förhandlar med har flera tillverkningsenheter i Asien och avtalet ska utforska möjligheterna att sammanföra de bägge bolagens aktiviteter inom området. Företaget som PKC utforskar möjligheterna med beskrivs ha en lång historia av arbete mot multinationella bolag och ska vara starka inom medtech. PKC:s elektroniksektion har störst erfarenhet inom industri, telekom och medical. Inrättandet av det gemensamma JV-bolaget är föremål för förhandlingar om slutgiltiga avtal och godkännande av myndigheter. Slutförandet är tänkt att äga rum under första kvartalet 2017. ”Vi är glada att få denna möjlighet att ytterligare utveckla vår verksamhet Electronics. Den nya enheten kommer att ha mycket bättre förmåga att betjäna sina kunder med bredare erbjudande och närvaro i Asien och Europa. Större storlek kommer också att medföra en förbättrad konkurrenskraft som möjliggör betjäning av kundernas växande behov. PKC kommer att kvarstå som en långsiktig ägare i enheten men vår partner kommer att ha huvudrollen och majoriteten av aktierna. Vi är övertygade om att detta arrangemang kommer att vara positivt för kunder, anställda och aktieägare.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1