Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© milan jurkovic dreamstime.com Komponenter | 04 maj 2016

Fingerprint uppdaterar långsiktiga mål

Sensorbolaget Fingerprint Cards (FPC) presenterar sina långsiktiga finansiella mål för 2016-2018.

Bolaget poängterar dock att målsättningarna inte utgör prognoser ”utan en ambitionsnivå som styrelse och företagsledning anser motsvara rimliga förväntningar på bolaget.” Målen omfattar bland annat ett tillväxtmål om en genomsnittlig årlig tillväxttakt på cirka 60 procent från 2016 till 2018. När det gäller lönsamhet är målet satt till minst 35 procent för varje år från 2016 till 2018. ”Mot bakgrund av den snabba marknadsutvecklingen anser vi att tre år är en lämplig tidsram för våra långsiktiga finansiella mål. Vi kommer inte att uppdatera målen till följd av kortsiktiga, kvartalsvisa fluktuationer i verksamheten. Våra mål kommer att revideras årligen, normalt i samband med bokslutskommunikén”, säger Jörgen Lantto, vd för Fingerprint Cards.
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-2