Annons
Annons
© roza dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 maj 2016

Allgon på minus

Antenn-bolaget Allgons rörelseresultat för kvartalet landade på -2,4 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 32,6 (28,8) miljoner kronor, en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period 2015. Periodens EBITDA uppgick till -0,9 (6,7) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -2,4 (4,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -7,3 (19,3)%. Periodens resultat uppgick till -2,5 (4,5) miljoner kronor. ”Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2016 ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 32,6 (28,8) miljoner kronor. Den relativt sett låga ökningen i förhållande till den genom Åkerströms förvärvade årsomsättning beror på att affären med Volvo Lastvagnar fasats ut i slutet av 2015”, skriver vd Johan Hårdén.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1