Annons
Annons
Annons
Annons
© andres rodriguez dreamstime.com Elektronikproduktion | 11 maj 2016

Lyft för industrin – elektronikföretagen blandar och ger

Teknikföretagen anger i sin senaste konjunkturprognos att bilden för industrin sammantaget är positiv, driven av stark fordonsindustri. Elektronikindustrin blandar och ger däremot.

Bilindustrin har på ett år lyft produktionsnivån med 40 procent och det har stor effekt på årets siffror för industrin, skriver Teknikföretagen. Med bilindustrin framgångar nås i år en tillväxt på 6,5 procent för teknikindustrin i Sverige. För övriga delar av teknikindustrin gäller dock tillväxttal på låga 1 till 2,5 procent. För teknikindustrin räknar Teknikföretagen med en global tillväxt på historiskt svaga 2,5 procent i år. Här har de räknat med att Europa går lite bättre än tidigare samtidigt som tillväxten i USA blir mer dämpad. För svensk industri är det framförallt raset i Norge men även en oroande svag utveckling i Tyskland som har störst betydelse. Kina är fortsatt osäkert och de stora rysarna Brasilien och Ryssland planar nu i bästa fall ut på en djup botten. Förutsättningarna för tillväxt är sammanfattningsvis fortsatt begränsade. Elektronikindustrin I fjol ökade produktionsvolymen för tillverkare av elmaskiner något mer än förväntat eller med 2,4 procent. Detta var främst en följd av ett starkt fjärde kvartal. Inom branschen elmaskiner och elutrustning kan för närvarande noteras en relativt stark utveckling för tillverkare av tunga maskiner och kablar medan andra delar har det något mer besvärligt. Orderingången har återigen varit hög under första kvartalet i år, där stororder som löper under flera år rapporterats. Visserligen har exportleveranserna tilltagit sedan hösten 2015, men ligger ändå bara marginellt högre under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol. En volatil utveckling för tillverkare av elmaskiner förväntas därmed fortsätta. Stora orderstockar gör att vi räknar med att produktionsvolymen kan öka 2016 i ungefär samma takt som i fjol eller med 2,5 procent. För tele-, instrument- och elektronikindustrin sammantaget är bilden polariserad. Storföretag har en begränsad efterfrågan sett till hårdvara. Däremot är läget sammantaget bättre för många små- och medelstora företag. Teknikföretagen räknar dock med att fjolårets starka produktionstillväxt för instrumentindustrin nu förbyts till en minskning, vilket redan en omfattande minskning i exporten vittnar om. Orderingången exkl. en tillfällig stororder i slutet av 2015 i tele-, instrumentoch elektronikindustrin tyder inte på något starkt momentum. Teknikföretagen räknar med en begränsad produktionsökning på tre procent i år. När det gäller tekniska konsulter beskriver Teknikföretagen att bristen på arbetskraft har tilltagit det senast året. Enligt KI-barometern rapporterade drygt 60 procent av företagen brist på arbetskraft under första kvartalet i år. Drygt hälften av företagen anser samtidigt att just arbetskraft är det största hindret för fortsatt expansion. Dessa mycket höga bristtal till trots ökade branschen antalet anställda med sex procent i fjol. Nettoomsättningen ökade med hela 11 procent 2015. Samtidigt redovisade knappt hälften av företagen en ökad efterfrågan mellan första kvartalet i år och sista kvartalet i fjol. Detta utfall får betraktas som starkt. Även företagens rapporter om stocken av nuvarande order/uppdrag är högre än det historiska genomsnittet. Utfallet för denna variabel låg på den högsta nivån under första kvartalet i år sedan första kvartalet 2012.
  • /
  • /
© Teknikföretagen
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2