Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alphaspirit dreamstime.com Elektronikproduktion | 13 maj 2016

SEK: Hur provar man bränsleceller?

SEK, Svensk Elstandard, skriver att ett förslag till reviderad internationell standard nu är ute på remiss.
Den internationella standarden IEC 62282-3-201 innehåller metoder för provning av små stationära aggregat med bränsleceller och en högsta uteffekt på 10 kW el. Syftet är att ge standardiserade provningsmetoder, bland annat för att göra det möjligt att jämföra produkter från olika tillverkare. Vid arbetet med den första utgåvan, som kom 2013, inkom en del synpunkter sent i arbetet och en del erfarenheter har sedan gjorts när standarden använts. Bränslecellstekniken är ju också under snabb utveckling och därför startade en revision av standarden i det närmaste med en gång. Det arbetet har nu kommit till remisstadiet.

Ur innehållet märks bland annat mätning av bränsleförbrukning och uteffekt, provning av startegenskaper och av uppförande vid förändringar i belastningen. Dessutom beskrivs hur verkningsgraden beräknas. Några krav på prestanda eller på särskilda egenskaper ingår inte.

Arbetet med standarden sker inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet. Genom samarbetet i CENELEC, den motsvarande europeiska organisationen, kommer den liksom den första utgåvan också att antas som europeisk standard (i Sverige SS-EN 62282-3-201). Det betyder att de provningsmetoder som beskrivs gäller i 33 europeiska länder och också har en särskild tyngd vi offentlig upphandling.

SEK vill nu ha in synpunkter på förslaget.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-11-11 12:47 V11.8.0-1