Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© aydindurdu dreamstime.com Teknik |

Ltu: Laser ska hjälpa synskadade att hitta vägen

En ny lösning vid Luleå Tekniska Universitet kan hjälpa synskadade att navigera i framtiden.

Det är Daniel Innala Ahlmarks som i sin doktorsavhandling i industriell elektronik presenterat en laserlösning som kan hjälpa synskadade att hitta och uppleva riktning och avstånd till objekt i omgivningen. Idag finns hjälpmedel på marknaden som ofta ger en ljudåterkoppling till användaren, något som inte är optimalt då den synskadade ofta redan har flera ljud i omgivningen som behöver uppmärksamhet. Daniel Innala Ahlmarks lösning bygger på proprioception, det vill säga människans förmåga att avgöra de egna kroppsdelarnas positioner. När användaren håller i lasernavigatorn mäts avståndet från den till kroppen med hjälp av ultraljud. Det avståndet avgör sedan hur långt lasern mäter framåt. Det är precis som att hålla i en vit käpp; sträcker du ut armen når du längre. – Vi har valt att dela upp lasernavigatorns funktion i två steg; avstånd och hitta objekt. Först ställer du in avståndet, sen hittar du objektet. På navigatorn finns en vibrator på vilken du placerar ett finger och när du riktar lasern mot ett objekt inom det inställda avståndet, vibrerar vibratorn. Navigatorns tekniska lösning har patentsökts och förhoppningen är att den ska fortsätta utvecklas, inte minst med avseende på storlek och tyngd. – På sikt ska den bli mindre och smidigare, den ska kunna ligga i fickan tills den behövs, säger Daniel Innala Ahlmark. – Navigatorn ska användas som ett komplement till den vita käppen och fungera som en extra trygghet. Om jag till exempel går utmed en trottoarkant och plötsligt tappar bort den, kan jag ta fram navigatorn, söka upp ett bekant objekt och orientera mig.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons