Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© tom_schmucker dreamstime.com Elektronikproduktion | 08 juni 2016

Brighter och Hotswap har nått förlikning

En förlikning i patenttvisten mellan Brighter och Hotswap, numera Amundsen Förvaltning med dotterbolag Amundsen Engineering, har nåtts.

Förlikningen innebär att Amundsen avstår från samtliga anspråk på äganderätten och andra krav gällande de i målet omtvistade uppfinningarna samt någon annan av Brighters immaterialrätter nu och i framtiden. “Vi har hela tiden haft uppfattningen om att vi har bättre rätt till dessa patent, men att vi ska betala den vedertagna uppfinnarersättningen. Förlikningen innebär att godkännandeprocesserna rullar på i sedvanlig takt och att vi kan fokusera på de nya patentansökningsprocesser som vi har startat i exempelvis Brasilien, Indien, Indonesien och Europa, säger Truls Sjöstedt, vd på Brighter. Förlikningen gäller patentansökningarna 1351376-7 och 1550571-2, avseende Medicinteknisk anordning med säkerhetsanordning, och i och med förlikningen så åtar sig Amundsen Förvaltning och Amundsen Engineering att inte angripa patenten eller göra anspråk på dem i framtiden. Förlikningen innebär också att Brighter betalar 65 000 kronor vilket motsvarar den vedertagna kostnaden för två stycken uppfinnarersättningar.
Annons
Annons
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1