Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© swinnerrr dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 juni 2016

Både uppåt och nedåt för teknikindustrin

Teknikföretagens senaste konjunkturbarometer visar upp både oroande signaler och mer positiva sådana. Slutsatsen är att olika delar av industrin visar upp olika trender.

Orderingången i teknikindustrin ökar i något högre omfattning jämfört med föregående kvartal, skriver teknikföretagen. Däremot tilltar skillnaderna mellan olika branscher. Efterfrågan förbättras för bilindustrin samtidigt som orderingången för maskinindustrin fortsätter minska. Positivt är att kapacitetsutnyttjandet i teknikindustrin ökat. Behoven av arbetskraft är mer fortsatt begränsat. – Konjunkturbarometern för årets andra kvartal kan sammanfattas som oförändrad takt på export men bättre på hemmamarknaden. Bilindustrin är ett exempel, här ökar exportorder nu i något lägre takt samtidigt som hemmamarknaden tagit fart. För maskinindustrin är det fortsatt minskande exportorder som dominerar medan hemmamarknaden är något bättre, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten. – Oroande är den fortsatta nedgången för maskinindustrin och kommer investeringarna inte igång så blir det inte någon större fart på konjunkturen. Det gäller såväl internationellt som i Sverige. Mer positivt är att fler företag nu utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut, men det är hela 66 procent som fortfarande har ledig kapacitet. Begränsad efterfrågan och ledig kapacitet är båda faktorer som främst begränsat behovet av investeringar, avslutar Anders Rune. Undersökningen omfattar uppgifter från 513 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 572 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 77 procent säljs på export.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1