Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 juni 2002

AeroTeluborder på radiolänksystem

AerotechTelub har skrivit ett 2-års avtal med Banverket avseende leveranser av radiolänksystem från Nokia. Avtalet är värt mellan 20-25 Mkr.

Radiolänksystemet skall användas för kommunikation mellan radiobasstationer och från radiobasstationer till växel i MobiSIR, som är järnvägens nya tågradiosystem. - "Avtalet stärker ytterligare vår ställning som leverantör av teleentreprenader inom infrastrukturområdet", säger Göran Jakobsson, som är affärsansvarig på AerotechTelub Contracting. MobiSIR ersätter alla de radio- och mobiltelefonsystem som hittills använts vid järnvägen. MobiSIR bygger på GSM-standarden för mobiltelefoni, men har utvecklats vidare i GSM-R för att uppfylla järnvägens krav enligt en internationell specifikation. R:et står för Railway och GSM-R är den gemensamma standarden för Europas järnvägsförvaltningar. Avtalet innefattar förutom leverans av hårdvara även möjlighet för Banverket att avropa projektledning, utredningar, projektering, installation och driftsättning av radiolänksystemen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2