Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© pichetw dreamstime.com_hand pushing information button on touch screen Teknik | 20 juni 2016

Nyindustrialiseringsstrategin- Smart industri får en handlingsplan

Regeringen har tagit ett helhetsgrepp för att främja industrins utveckling i Sverige genom nyindustrialiseringsstrategin- Smart industri. Idag lanserar regeringen en handlingsplan för att stödja omställningen till Smart industri.

Den 21 januari 2016 fastställde regeringen Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Strategin ska bidra till att stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft. Nu presenterar regeringen en första handlingsplan för Smart industri. Handlingsplanen utgör en plattform för en nationell kraftsamling för industrins utveckling. I handlingsplanen presenteras åtgärder som regeringen tillsammans med berörda aktörer nu genomför och planerar att genomföra för att stärka nyindustrialisering. – Industrin är mitt uppe i en snabb förändring som drivs av digitalisering och hållbarhet. Idag presenterar regeringen 45 åtgärder som stärker förutsättningarna för att svensk industri fortsatt ska vara ledande i utvecklingen, säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg. Handlingsplanens mål inom ramen för de fyra fokusområdena (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige) är att bland annat:
  • Stimulera utvecklingen, spridningen och användningen av den digitala teknik som har högst potential att leda industrins omvandling.
  • Utveckla nya eller förbättra existerande tekniker, varor och tjänster med avseende på kraftigt minskade utsläpp, utfasning av särskilt farliga ämnen, högre energi- och resurseffektivitet, högre återanvändnings- och återvinningsbarhet, samt högre miljöprestanda.
  • Öka intresset för naturvetenskap och teknik samt öka industrirelevanta utbildningars attraktivitet.
  • Rikta forsknings- och innovationssatsningar mot områden som har särskilt stor potential att bidra till nyindustrialisering och långsiktig konkurrenskraft.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2