Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 juni 2016

Ny standard för provning i produktion av elektronikutrustning

SEK har arbetat med en reviderad standard som beskriver elsäkerhetsprovning i produktion av IT-utrustning och audio- och videoutrustning.

Att elektriska produkter ska vara säkra är en självklarhet. Det är också huvudpunkten i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning, ELSÄK-FS 2016:1, som bygger på EUs lågspänningsdirektiv 2014/35/EU. Att använda standarder vid konstruktion och tillverkning är kanske det enklaste sättet för en tillverkare att se till att det blir så. Det som i första hand gäller är sådana europeiska standarder som, genom att de listats i EUs officiella tidning, fått en officiell koppling till lågspänningsdirektivet. Men sedan då, hur vet man att de tillverkade produkterna är säkra? Under tillverkningens gång finns det naturligtvis olika kontrollstationer – men det finns faktiskt standarder som beskriver avslutande elsäkerhetsprovning av tillverkade produkter. En av dem har nu reviderats. Det gäller den som beskriver elsäkerhetsprovning i produktion av IT-utrustning och audio- och videoutrustning. Den nya standarden har beteckningen SS-EN 62911 och den ersätter den tidigare SS-EN 50514, som gäller t o m 2018-02-09. Standarden innehåller i huvudsak provning av skyddsjordledarens resistans och av den elektriska hållfastheten. Dessutom anges vilka uppgifter som ska sparas. Den största skillnaden jämfört med den tidigare SS-EN 50514 är, att SS-EN 62911 mer utförligt behandlar provning av likspänningsmatad utrustning. Detta har ju blivit alltmer aktuellt, till exempel genom central likströmsmatning i serveranläggningar. Nivåerna i standarden är anpassade efter säkerhetsstandarderna för produkterna, alltså de båda äldre SS-EN 60065 (audio- och video) och SS-EN 60950-1 (IT-produkter) och den nyare SS-EN 62368-1 (som behandlar audio- och video och IT-produkter). För några andra produktområden finns liknande standarder. För hushållsapparater av olika slag beskrivs rutinprovningarna i SS-EN 50106 och för automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk finns SS-EN 50344-1. De standarder som behandlar säkerheten hos dessa produkter finns i de båda serierna SS-EN 60335 respektive SS-EN 60730. Det finns ingen liknande standard för provning av andra sorters elapparater, som inte täcks av de här produktstandarderna. SEK Svensk Elstandard har därför tagit initiativ till att skriva en sådan standard, så att också de som tillverkar sådana apparater har några riktlinjer att gå efter, när det gäller att prova elsäkerheten i samband med produktionen. Varför byta nummer till SS-EN 62911 och inte behålla SS-EN 50514? Jo den helt europeiska EN 50514 har lämnats över till IEC, reviderats där och givits ut som internationell standard IEC 62911, som nu antagits som europeisk standard i CENELEC – för att säkerställa att den i oförändrat skick blir nationell standard i de 33 berörda europeiska länderna.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1