Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© melpomenem dreamstime.com Elektronikproduktion | 05 juli 2016

Lightlab vill ha in pengar

Svenska Lightlab vill ta in 5,5 miljoner kronor i en nyemission.Syftet beskrivs vara att tillvarata existerande affärsmöjligheter och också skapa nya.

Genom emissionen vill Lightlab tillföra cirka 5,5 miljoner kronor. "Det kapital som nu tillförs Bolaget via nyemissionen ska användas för att stärka Bolagets förmåga att ta tillvara existerande affärsmöjligheter och skapa nya. Konkret innefattar detta bland annat stärkt tekniskt kundstöd och ökade resurser till ljusextraktionstekniken." "Intresset för LightLabs UV-reningsteknik och det under våren accelererande antalet kundförfrågningar kring vår nanoteknik för ljusextraktion, gör att vi ser ett behov av att stärka vår förmåga att ta hand om de kunder som vill utvärdera och testa LightLabs teknik. Det kapital som tillförs genom emissionen kommer att väsentligt bidra till att vi under det närmaste året på ett bra sätt kan ta hand om våra kunder utan att detta görs på bekostnad av tempot i utvecklingsverksamheten", säger Johan Tingsborg, vd Lightlab.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1