Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 juni 2002

Order till Obducat under pågående konferens

NANO-7 UPDATE Stort intrese för Nanoteknologin på den pågående NANO-7 konferensen i Malmö. Nobelpristagare på besök.

Obducat har fått order på en 6" NIL maskin från en samarbetspartner till en halvledartillverkare som bolaget för en kort tid sedan erhöll NIL-order från. Den nu aktuella NIL-maskinen kommer att användas i det gemensamma utvecklingsprojekt som sedan en längre tid bedrivits av parterna. Ordervärdet uppgår till drygt 4 MSEK. Leveransen är planerad till hösten. Denna ytterligare order är ett led i den informella plan som gemensamt utarbetats mellan Obducat och halvledartillverkaren. De redan påbörjade diskussionerna kring en formalisering av samarbetet fortskrider enligt fastlagd plan. "Detta är den fjärde ordern av industriell karaktär på kort tid vilket bekräftar den valda strategin för kommersialiseringen av nano imprint produkterna. Den indirekta markandsföringen som försäljningarna till universiteten medför börjar ge resultat i form av ökat intresse från industrin", säger Patrik Lundström Obducats VD. Forskare och industrirepresentanter med Nobelpristagaren Leo Esaki i spetsen besöker Obducat. "Att intresset är stort för nanoteknologins möjligheter, och därmed Obducats NIL-teknologi märks inte minst bland deltagarna på Nano-7 konferensen som pågår i Malmö. Konferensen har samlat över 900 deltagare från 45 länder med huvudinriktning just nanoteknologi", säger Henri Bergstrand Obducats Ordförande. "Vi har i samband med Nano-7 konferensen bjudit in ett 60-tal personer, däribland nobelpristagaren Leo Esaki, till visning av Obducats produktutbud. Möte kommer även Professor Lars Montelius, tillika styrelseledamot i Obducat, tillsammans med bolagets tekniska chef Babak Heidari att svara på frågor". säger Patrik Lundström, Obducats VD.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2