Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bahar bostanci dreamstime.com Elektronikproduktion | 12 juli 2016

Axis ökar tempot

Nätverks-videobolaget Axis nettoomsättning ökade under andra kvartalet med 9 procent till 1'763 miljoner kronor (1 616).

Rörelseresultatet uppgick till 167 miljoner kronor (117), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,5 procent (7,2). Resultatet efter skatt uppgick till 123 miljoner kronor (83). För första halvåret ökade nettoomsättning med 12 procent till 3'330 miljoner kronor (2'971). Rörelseresultatet uppgick till 320 miljoner kronor (261), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,6 procent (8,8). Resultatet efter skatt uppgick till 237 miljoner kronor (187). Om jordbävningen som drabbade Axis leverantör Sony skriver bolaget: ”I april drabbades Japan av en kraftig jordbävning som orsakade skador på Sonys fabrik för bildsensorer. Eftersom Sony är en leverantör till Axis meddelade vi då att det skulle kunna påverka försäljningen mot slutet av året negativt. Efter att vi framgångsrikt har vidtagit en rad åtgärder är bedömningen nu att det bör medföra en mycket begränsad effekt på produkttillgängligheten.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-22 20:26 V14.6.0-1