Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fouquin christophe dreamstime.com Elektronikproduktion | 15 juli 2016

Husqvarna ökade resultatet

Nettoomsättningen sjönk förvisso men resultatet ökade.

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 11’504 miljoner kronor (12’263), en minskning med -4procent, justerat för valutaeffekter. Rörelseresultatet ökade däremot till 1’729 miljoner kronor (1’675) trots ogynnsamma valutaeffekter om cirka -170 miljoner kronor. Motsvarande marginal ökade till 15,0 procent (13,7).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2