Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fouquin christophe dreamstime.com Elektronikproduktion | 15 juli 2016

Husqvarna ökade resultatet

Nettoomsättningen sjönk förvisso men resultatet ökade.
Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 11’504 miljoner kronor (12’263), en minskning med -4procent, justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade däremot till 1’729 miljoner kronor (1’675) trots ogynnsamma
valutaeffekter om cirka -170 miljoner kronor. Motsvarande marginal ökade till 15,0 procent (13,7).

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2