Annons
Annons
Annons
Annons
© alexander fediachov dreamstime.com Elektronikproduktion | 21 juli 2016

Free2move med i nytt projekt om seniorhälsa

Free2move är med i ett nytt samarbetsprojekt gällande e-hälsa för nästa generation seniorboende.

Free2move erhåller Celtic Plus Label i samarbete med universitet, regionalt sjukvårdsområde och ledande skandinavisk telekomoperatör gällande e-hälsa projekt för nästa generation seniorboende. Celtic-Plus, ett ICT-kluster tillhörande mellanstatliga EUREKA nätverket, är ett industridrivet Europeiskt forsknings initiativ för att definiera, utföra och finansiera via nationella medel gemensamma utvecklingsprojekt inom telekommunikation, ny media och framtida internet applikationer och tjänster. Samarbetsprojektet sträcker sig över 3 år och har som övergripande mål att med hjälp av sensornätverk och IoT lösningar ge ökad möjlighet för seniora personer att under trygga former bo kvar i sin hemmamiljö, med ökad livskvalitet som resultat. Projektet ämnar utveckla användarfall för att i ett tidigt skede detektera, förutse och undvika incidenter i hemmamiljö, med speciellt fokus på fallolyckor och mental ohälsa. Genom att använda det senaste inom sensorteknologi och maskinlärande möjliggörs utveckling av sofistikerade-, prediktiva-, hälso- relaterade tjänster. – Vi är självklart mycket positiva till att få vara med i denna typ av projekt med en stor framtida potential både vad gäller affärsmöjlighet och att leverera kundnytta i form av möjliga sänkta vårdkostnader och bättre hälsa. Vår roll i projektet är i första hand att tillhandahålla produkter och tjänster för övervakning och styrning av hemma miljö, i form av sensorer och aktuatorer för till exmpel luftkvalitet, temperatur, ljud, ljus och rörelse, säger Anders Due-Boje, vd för Free2move Holding AB.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-2