Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saniphoto dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 juli 2016

Kunskaper om fotosyntes kan bli vinst för solceller

För första gången har forskare i detalj lyckats mäta hur solenergi flödar i och mellan olika delar i en fotosyntetisk organism. Det här hoppas forskare vid Lunds universitet ska bana vägen för bättre solceller.

Resultatet är ett första steg i en forskning som på sikt kan bidra till att utveckla teknologier som utnyttjar solenergi på ett långt mer effektivt sätt än vad som är möjligt idag. – Inte ens de bästa solceller som vi människor tillverkar kan jämföras med vad naturen presterar i de första stegen av energiomvandling. Det är därför som ny kunskap om fotosyntesen blir till nytta i utvecklingen av framtidens solteknologier, säger Donatas Zigmantas, vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Tillsammans med kollegorna Jakub Dostál, Lunds universitet, och Jakub Pšenčík, Charles University i Prag, har han studerat bakteriecellers fotosyntes. Med hjälp av ultrasnabb spektroskopi, en mätmetod som använder ljus för att undersöka exempelvis molekyler, har de lyckats lokalisera de stigar längs vilka fotosyntesen transporterar solenergi. Stigarna löper både inuti och mellan beståndsdelarna i en fotosyntetisk cell. Enligt forskarna ger deras upptäckt en bild av hur det biologiska maskineriet hänger samman. Forskningsresultaten visar att solenergin transporteras mycket effektivare inuti en cells olika beståndsdelar än mellan delarna. Detta begränsar energiöverföringen mellan delarna och därmed effektiviteten i fotosyntesens hela energiomvandling. – Vi har upptäckt transportvägarna men också flaskhalsarna i fotosyntesens energiomvandling. Den kunskapen kan i framtiden användas inom solcellsteknologin, säger Donatas Zigmantas.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2