Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 juli 2002

PartnerTechs VD i avtal med Skanditek

PartnerTechs VD Mikael Jonson ingår förnyat optionsavtal med Skanditek Industriförvaltning AB
Mikael Jonson, verkställande direktör tillika styrelseledamot i PartnerTech AB, har köpt köpoptioner, som ger honom rätt att senast den 29 december 2005 köpa 150 000 aktier i PartnerTech AB.

Om köpoptionerna utnyttjas fullt ut, kommer Mikael Jonson äga 154 000 aktier i PartnerTech AB, vilket motsvarar cirka 1,3 procent av röster och kapital beräknat på befintligt antal aktier, varvid utestående optioner i PartnerTech AB är exkluderade. Köpoptionen är utställd av Skanditek Industriförvaltning AB, huvudägare i PartnerTech AB, som äger 39,9 procent av röster och kapital i PartnerTech AB.

Mikael Jonson och Skanditek Industriförvaltning AB ingick den 9 december 1999 ett optionsavtal där Mikael Jonson erhöll rätten att förvärva 150 000 aktier i PartnerTech AB. Parterna är överens om att detta optionsavtal omedelbart skall upphöra att gälla samt skall ersättas av nu ingånget optionsavtal.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1