Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 juli 2002

PartnerTechs VD i avtal med Skanditek

PartnerTechs VD Mikael Jonson ingår förnyat optionsavtal med Skanditek Industriförvaltning AB

Mikael Jonson, verkställande direktör tillika styrelseledamot i PartnerTech AB, har köpt köpoptioner, som ger honom rätt att senast den 29 december 2005 köpa 150 000 aktier i PartnerTech AB. Om köpoptionerna utnyttjas fullt ut, kommer Mikael Jonson äga 154 000 aktier i PartnerTech AB, vilket motsvarar cirka 1,3 procent av röster och kapital beräknat på befintligt antal aktier, varvid utestående optioner i PartnerTech AB är exkluderade. Köpoptionen är utställd av Skanditek Industriförvaltning AB, huvudägare i PartnerTech AB, som äger 39,9 procent av röster och kapital i PartnerTech AB. Mikael Jonson och Skanditek Industriförvaltning AB ingick den 9 december 1999 ett optionsavtal där Mikael Jonson erhöll rätten att förvärva 150 000 aktier i PartnerTech AB. Parterna är överens om att detta optionsavtal omedelbart skall upphöra att gälla samt skall ersättas av nu ingånget optionsavtal.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1