Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 08 juli 2002

Hitachi investerar i Anoto

Styrelsen i Anoto har beslutat att nyemittera 650.000 aktier för sammanlagt 14,95 MSEK till Hitachi.

Nyemissionen görs i enlighet med styrelsens bemyndigande att rikta emissioner till Anotos strategiska partners. Bemyndigandet erhölls vid ordinarie bolagsstämma den 24 april 2002. Nyemissionskursen är fastställd till 23 SEK. Nyemissionen är en naturlig fortsättning på det tidigare aviserade samarbetet mellan Anoto och Hitachi som offentliggjordes under april månad i år. Samarbetet omfattar bland annat utveckling av den nya infrastrukturprodukten Enterprise Paper Look-up Service (EPLS) som gör det möjligt för företag att skapa kundspecifika digitala formulärlösningar innanför företagets brandväggar. "Hitachi är idag en av våra starkaste partners och vi är mycket glada över deras fortsatt visade förtroende för bolaget och teknologin. Sedan tidigare har Hitachi placerat sammanlagda order på 20 MSEK i kundspecifik utveckling. Installation av de första gemensamma produkterna beräknas ske till japanska kunder under Q1 2003. Viktiga kundgrupper kommer att vara sjukvård, public service och logistik. I och med emissionen som uppgår till 15 MSEK förstärks samarbetet mellan Hitachi och Anoto ytterligare och skapar förutsättningar för en ännu tydligare och närmare relation för framtiden," säger Christer Fåhraeus, koncernchef för Anoto Group.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1