Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© filipefrazao84 dreamstime.com_ Elektronikproduktion | 11 augusti 2016

SAF-Holland höjer inte budet på Haldex

SAF Holland kommer inte att höja budet på Haldex, något som bolaget beslutat efter vad de beskriver som noggrann analys och förnyade överväganden avseende priset.

Budet på 94,42 kronor per aktie förblir därmed oförändrat. Acceptfristen för erbjudandet löper till och med den 24 augusti 2016. ”Beslutet baseras en förnyad utvärdering av vederlaget i ljuset av ett högre erbjudande som offentliggjordes av en annan budgivare den 4 augusti 2016”, skriver SAF Holland. Detlef Borghardt, SAF-Hollands:s vd kommenterar: “Vi ska skapa värde för samtliga våra intressenter. Våra aktieägare uppskattar att vi går att lita på och att vi följer väl definierade principer för förvärv och avyttringar. Förvärv måste medföra strategiska värden och ge avkastning. Den förnyade analysen av vårt vederlag har bekräftat våra utgångspunkter. Vederlaget representerar en stark värdering och reflekterar tillväxtpotentialen för Haldex som en del av SAF-HOLLAND. Vi kommer därför att hålla fast vid vårt erbjudna vederlag och fortsätter att agera med våra aktieägares bästa för ögonen. Oavsett utfallet i erbjudandet är vi i en god position för att leverera i enlighet med vår ’Strategi 2020’. Vi har en stark affärsmodell, långvariga kundrelationer och ett antal strategiska initiativ för att fortsätta att öka vår marknadsnärvaro och generera lönsam tillväxt.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1