Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 juli 2002

Micronic återhämtar sig

Micronic möter prognosen och visar återhämtning i orderingång under det andra kvartalet.

Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 218 (158) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick under andra kvartalet till 4 (-17) MSEK. Orderingången var under andra kvartalet 209 (173) MSEK. Orderstocken var vid periodens slut 250 (355) MSEK. "För det andra kvartalet har Micronic nått såväl en stark försäljning, helt i linje med förväntningarna, som en stark orderingång i en marknad som ännu inte visat tecken på återhämtning" säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems och fortsätter "Den starka orderingången under kvartalet bekräftar också Micronics unika ställning, med en teknologi och ett brett produktsortiment som erbjuder industrin avancerade lösningar för nuvarande och framtida behov.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1