Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 juli 2002

"Fortsatt trevande marknad"

PartnerTech visar positiva besparingseffekter men fortsatt trevande marknad.

Efterfrågan under första halvåret 2002 var fortsatt låg. Under andra kvartalet ökade dock volymerna något jämfört med första kvartalet, särskilt i relation till de två inledande månaderna på året. Marknaden bedöms som fortsatt avvaktande, samtidigt som det förekommer stora skillnader mellan branscher och specifika kunder. Inom området telekom infrastruktur har volymerna, under de första sex månaderna 2002, ökat kontinuerligt från en mycket låg nivå. Ökningen står att finna inom både den andra generationens telefonisystem (2-G) och den tredje generationens telefonisystem (3-G). Kunderna inom segmentet IT/mekatronik uppvisade under perioden stora skillnader i efterfrågan. Som helhet och jämfört med tidigare år var dock efterfrågenivån låg. Marknadssegmentet medicinsk teknik inledde året svagt med lägre volymer bl a på grund av leveransförskjutningar. Ingen större förändring av efterfrågan har skett under andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till SEK 688,8 miljoner (599,6) för de första sex månaderna 2002, vilket är 15 procent högre än föregående år. Vellinge Electronics, som förvärvades under fjärde kvartalet 2001, motsvarar en stor del av ökningen inom segmenten IT/mekatronik och medicinsk teknik. För jämförbara enheter var den totala volymreduktionen 20 procent. Andra kvartalet isolerat uppvisar en volymminskning med 13 procent för jämförbara enheter.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2