Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 juli 2002

"Fortsatt trevande marknad"

PartnerTech visar positiva besparingseffekter men fortsatt trevande marknad.
EfterfrĂ„gan under första halvĂ„ret 2002 var fortsatt lĂ„g. Under andra kvartalet ökade dock volymerna nĂ„got jĂ€mfört med första kvartalet, sĂ€rskilt i relation till de tvĂ„ inledande mĂ„naderna pĂ„ Ă„ret. Marknaden bedöms som fortsatt avvaktande, samtidigt som det förekommer stora skillnader mellan branscher och specifika kunder. Inom omrĂ„det telekom infrastruktur har volymerna, under de första sex mĂ„naderna 2002, ökat kontinuerligt frĂ„n en mycket lĂ„g nivĂ„. Ökningen stĂ„r att finna inom bĂ„de den andra generationens telefonisystem (2-G) och den tredje generationens telefonisystem (3-G). Kunderna inom segmentet IT/mekatronik uppvisade under perioden stora skillnader i efterfrĂ„gan. Som helhet och jĂ€mfört med tidigare Ă„r var dock efterfrĂ„genivĂ„n lĂ„g. Marknadssegmentet medicinsk teknik inledde Ă„ret svagt med lĂ€gre volymer bl a pĂ„ grund av leveransförskjutningar. Ingen större förĂ€ndring av efterfrĂ„gan har skett under andra kvartalet. NettoomsĂ€ttningen uppgick till SEK 688,8 miljoner (599,6) för de första sex mĂ„naderna 2002, vilket Ă€r 15 procent högre Ă€n föregĂ„ende Ă„r. Vellinge Electronics, som förvĂ€rvades under fjĂ€rde kvartalet 2001, motsvarar en stor del av ökningen inom segmenten IT/mekatronik och medicinsk teknik. För jĂ€mförbara enheter var den totala volymreduktionen 20 procent. Andra kvartalet isolerat uppvisar en volymminskning med 13 procent för jĂ€mförbara enheter.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-20 12:04 V12.2.3-2