Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 22 juli 2002

Dystert från ElektronikGruppen

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 278 (434) Mkr.

Sänkningen av omkostnaderna med 26 Mkr jämfört med samma period 2001 har inte räckt för att kompensera den kraftiga volymsänkningen. Därför blev resultatet exkl kursdifferenser -5,1 (36,0) Mkr. Under perioden med tonvikt på maj-juni har dessutom den fallande US dollarn orsakat negativa kursdifferenser på 5 Mkr. Volymtappet kombinerat med den negativa kursdifferensen resulterade i ett resultat före skatt för första halvåret på -10,2 (38,0) Mkr. Orderingången sjönk något jämfört med första kvartalet 2002. Det är framförallt telekomrelaterade komponenter som visat en försämrad orderingång under andra kvartalet. En mätare på konjunkturläget inom elektronikmarknaden är försäljningen av kontaktdon till kretskort. Den har fallit fem kvartal i rad, vilket inte tidigare hänt på 20 år.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1