Annons
Annons
Mönsterkort | 24 juli 2002

BlueFactory i avtal med GARBO

BlueFactory har slutit ett globalt distributionsavtal med Ericsson för GARBO.

Svenska BlueFactory, som utvecklar teknik och tjänster för mobiloperatörer, har slutit ett globalt distributionsavtal med Ericsson. Avtalet har stor betydelse för BlueFactory och innebär att Ericsson kommer att sälja produkten GARBO via sin globala försäljningsorganisation. GARBO är en mjukvarubaserad helhetslösning för hantering av mobila tjänster och innebär bland annat en förenkling av kommunikationen mellan innehållsleverantörer och operatören. Med GARBO får operatörer tillgång till en teknisk lösning som möjliggör att de kan leverera innehåll till slutanvändaren på ett kostnadseffektivt sätt. - Avtalet med Ericsson är ett bevis på att vi i GARBO har ett starkt affärskoncept, säger Lars Jehrlander, VD för BlueFactory. GARBO inte bara kompletterar utan adderar värde till Erics-sons mobila komponenter. Nyttan för slutanvändaren som använder tjänsterna är att man har möjlighet att skapa ett personligt utbud av tjänster och betala för dessa på ett sätt som användaren själv tycker passar, tex prenumeration, engångsavgift, uppkopplingstid etc. - En av nyckelfaktorerna för att telekomoperatörer ska lyckas med, och få lönsamhet i sina satsningar på mobila tjänster, är att de effektiviserar sitt sätt att arbeta med innehållsleveran-törer och positioneringen av tjänsterna, säger Lars Jehrlander. GARBO gör det möjligt att ta betalt på flera olika sätt och förkortar lanseringstiden av nya tjänster.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2