Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© norebbo dreamstime.com Teknik | 22 september 2016

Kan robotar fylla luckan i sjukvården?

Vårdgivare och konsumenter kommer att lägga mer än sex miljarder dollar årligen på artificial intelligence-verktyg från och med 2021.

Det är analyshuset Frost & Sullivan som gör bedömningen att marknaden går från ett värde om 633,8 miljoner dollar 2014 till att nå över sex miljarder dollar 2021. AI kommer med andra ord på bred front att slå sig in i sjukvårdsvärlden. Varför? En anledning är att de kan ta sig an stora mängder information. De kan också minnas mycket information. Att exempelvis hjälpa till med att ställa diagnoser utifrån symptom och exkludera sjukdomar som inte är troliga kan spara både tid och pengar. AI kan – som Frost & Sullivan förväntar sig – hjälpa till att processera ostrukturerad data (noteringar från tidigare undersökningar, foton, rapporter, provresultat etcetera) och därigenom också minska behovet av exempelvis röntgenundersökningar i framtiden. Den troligen mest välkända sjukvårdsroboten är idag da Vinci Surgical System som tillverkas av Intuitive Surgical. Typisk användning inkluderar minimalinvasiva undersökningar. Men precis som med många andra robotsystem för vårdbruk handlar detta om att förstärka läkarens förmågor snarare än att systemet agerar ensamt. De flesta bedömare tror också att detta befinner sig en bra bit bort om vi någonsin kommer dit. Ett område där vi i sådana fall har kommit längre är inom assistans-arbete för att erbjuda ett bättre liv för vårdtagare. Adam Hagman, business developer/Healthcare vid Robotdalen, förklarar: ”När svenska Robotdalen deltog i en europeisk enkät där 26'000 européer tillfrågades om deras inställning till användning av robotar inom sjukvården, sade 4 procent av de tillfrågade att robotar kommer att användas i vården av barn, äldre och funktionshindrade. En av fem trodde att robotar kommer att användas i sjukvården som helhet. " "Otroligt stora summor investeras i Europa för att utveckla ny teknik. Ministrarna från OECD-länder skriker efter innovationer. Men det finns också en sjukvårdsindustri som är mer eller mindre oförberedd för den nya tekniken. Politiker, ingenjörer och vårdpersonal talar ofta helt olika språk. " I Sverige ses en robot-sjuksköterska ofta som långt ifrån relevant. Människor är inte intresserade av robot-assistenter och personalen vill inte ha dem som kollegor. En lösning som i sådana fall verkar mer accepterad är "Giraffen" - en robot som assisterar de som bor hemma men som ändå behöver viss assistans. Giraff låter en vårdgivare eller familjemedlem ta sig in i hemmet via en dator och internet. Det blir på det viset som en medföljande videokonferens. Detta gör att vårdgivare kan titta till patienter, hur de har det i hemmet, prata med vårdtagaren och se till dennas värden. Detta skulle i förlängningen kunna effektivisera behovet när det gäller hembesök även om behovet inte helt elimineras. Ett hinder för vidare acceptans gällande sjukvårdsrobotar är den privata aspekten. Företag som producerar sådana produkter måste arbeta mycket rigoröst med att tillgodose att det inte finns några tvivel runt detta. Det måste vara nära nog omöjligt för utomstående att kunna ta sig in i enheterna. Om allt däremot görs rätt kan robotar i framtiden förbättra livet för både vårdgivare och patienter. Adam kommer till TEC Lund 2016 för att berätta mer. För program och anmälan, följ denna länk.
Annons
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-1