Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 oktober 2016

GE får godkännande för Arcam-förvärv

GE Sweden Holdings AB har fått konkurrensgodkännande för sitt rekommenderade offentliga
kontanterbjudande att förvärva samtliga stamaktier i Arcam.
Fullföljande av Erbjudandet har varit villkorat av bland annat att samtliga erforderliga regulatoriska, myndighets- eller liknande
tillstånd, godkännanden och beslut samt besked om att eventuella utredningar eller åtgärder som ifrågasätter transaktionen, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits.

Den österrikiska konkurrensmyndigheten (tyska: Bundeswettbewerbsbehörde) har godkänt GEs föreslagna förvärv av Arcam och fullföljande av erbjudandet är således inte längre villkorat av erhållande av regulatoriska, myndighets- eller liknande tillstånd.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-11-15 17:25 V11.9.0-2