Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alphaspirit dreamstime.com Elektronikproduktion | 12 oktober 2016

PowerCell i kontraktsförberedelser kring EU-stöd

PowerCell Sweden AB har tillsammans med ett konsortium ansökt om EU-stöd genom programmet Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking för utveckling av ett system baserat på bränslecellsstacken PowerCell S3.

PowerCell Sweden AB har tillsammans med ett konsortium ansökt om EU-stöd genom programmet Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking för utveckling av ett system baserat på bränslecellsstacken PowerCell S3 för integrering och testning i personbilar. Ansökan om EU-stödet har blivit positivt utvärderat och deltagarna i projektet har nu inbjudits till kontraktsförberedelser. Syftet med projektet är att utveckla avancerade komponenter till bränslecellssystem för fordon, i syfte att förbättra effektivitet, tillförlitlighet och att minska kostnaderna. PowerCell kommer att utveckla ett komplett bränslecellssystem som bygger på bränslecellsstacken PowerCell S3 (100kW) och kringkomponenter utvecklade av andra projektpartners. Volvo Car Group kommer sedan att integrera och testa systemet i en av sina personbilar. – Det här är ett oerhört spännande projekt och vi ser med stor tillförsikt fram emot att få starta samarbetet med övriga partners i konsortiet, för att tillsammans utveckla ett komplett och konkurrenskraftigt bränslecellssystem. Intresset för PowerCells bränsleceller ökar inom fordonsindustrin, en industri som söker lösningar som är rena, hållbara och kompatibla med de ständigt strängare miljölagstiftningarna, säger Per Ekdunge, vice VD och CTO, PowerCell Sweden AB.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1