Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© anton andronov dreamstime.com Elektronikproduktion | 21 oktober 2016

Tungt för Ericsson

Som väntat blev läsningen ur Ericssons kvartalsrapport ingen glädjesaga.

Nettoomsättningen sjönk med 14 procent till 51,1 miljarder kronor (59,2). Rörelseresultatet sjönk samtidigt med 93 procent och landade på 0,1 miljarder kronor (5,1). Periodens resultat sjönk med 106 procent och landade på -0,2 miljarder kronor (3,1). Bakom minskningen låg lägre försäljning inom segmentet Networks och lägre bruttomarginal. Även patent- och licensintäkterna sjönk jämfört med samma kvartal föregående år. ”De negativa trenderna inom branschen från första halvåret 2016 har fördjupats ytterligare, vilket påverkade försäljningen under tredje kvartalet, speciellt avseende mobilt bredband. Nedgången i försäljning av både utbyggnad och kapacitet inom mobilt bredband var speciellt kraftig på marknader med en svag makroekonomisk situation. Dessutom var försäljningen av kapacitet i Europa lägre än för ett år sedan. Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år, till följd av lägre försäljning av kapacitet inom mobilt bredband, en högre andel försäljning av tjänster samt lägre försäljning inom segmentet Networks”, fastslår vd och koncernchef Jan Frykhammar.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2