Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© yuriy chaban dreamstime.com Teknik | 21 oktober 2016

Regeringen satsar på att digitalisera små företag

Tillväxtverket får 78 miljoner kronor för att skynda på digitaliseringen av företag runtom i Sverige, ett särskilt fokus ska ligga på företag inom industrin.

Anledningen är att svenska småföretag ligger efter i den digitala omställningen. Flera andra länder har idag särskilda satsningar på att stimulera digitalisering inom industriföretag. Det handlar om rådgivning och bidrag för att snabba på automatisering, robotisering och digitalisering. För att Sverige inte ska bli ifrånsprunget ger regeringen Tillväxtverket i uppdrag att finansiera nya projekt och ge möjlighet att förstärka redan pågående projekt. Det kan vara allt ifrån att man simulerar hur ett nytt material kommer fungera i en motor, till hur man som underleverantör smartast kan skruva ihop en komponent till en lastbil eller hur man använder digitalisering för att erbjuda nya tjänster såsom datainsamling för sina kunder. I uppdraget ingår även att samla ihop de befintliga statliga aktörerna via Almi, Vinnova, Tillväxtverket, RISE och Bolagsverket, för att få mer tryck i arbetet och bättre koordinering av insatserna. Målet är att det ska bli lättare för företagen att få det stöd de behöver. Tillväxtverket får sammanlagt 78 miljoner kronor för att genomföra uppdraget. – De företag som inte fokuserar på att utveckla sina tjänster, produkter och affärsidéer och utnyttjar digitalisering kommer att få det svårt att vara konkurrenskraftiga. Jag hoppas också att kommunerna kan vara delaktiga i detta arbete eftersom vi vet att de sitter på ovärderlig kunskap om det lokala näringslivet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1