Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© anton andronov dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 oktober 2016

Alfa Laval säger upp 700

“Vi måste anpassa storleken på vår organisation till rådande marknads-förutsättningar”, säger Tom Erixon, vd och koncernchef för Alfa Laval.

De föreslagna initiativen beräknas ge upphov till kostnader av en icke återkommande karaktär i storleksordningen 1,5 miljarder kronor. Av dessa belastar 1,1 miljarder kronor det tredje kvartalet, varav 600 miljoner relaterar framförallt till nedskrivning av allokerade övervärden samt goodwill och är inte kassapåverkande. De återstående 500 miljonerna avser huvudsakligen neddragning av cirka 700 anställda. Inom ramen för de förändringar som föreslås har Alfa Laval identifierat tre produktgrupper som är i behov av särskild uppmärksamhet; kommersiella/industriella luftvärmeväxlare, kommer-siella tubvärmeväxlare samt värmeväxlarsystem. Dessa enheter kommer att ingå i ett initiativ som kallas “Greenhouse” och kommer att drivas vid sidan av den nya divisionsstrukturen. Alfa Laval kommer också att implementera en ny tillverkningsstruktur. Detta initiativ kommer att implementeras stegvis under flera år; det påbörjas 2017 och avslutas i slutet på 2019. Ytterligare information om detta initiativ kommer att presenteras efterhand.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1