Annons
Annons
Annons
Annons
© irochka dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 oktober 2016

ChemSec uppmanar kommissionen att inte öppna upp REACH

Det internationella kemikaliesekretariatet ChemSec uppmanar EU att inte öppna upp REACH utan istället arbeta med förbättringar.

Ramverk inom EU genomgår regelbundet en formell granskning. Baserat på en uppsjö av intressent-utlåtanden om huruvida ramverket har fungerat som avsett, beslutas sedan om det bör behållas som det är eller om det ska öppnas upp för en mer omfattande översyn. REACH, den europeiska kemikalielagstiftningen, genomgår för närvarande en översyn. I detta sammanhang råder ChemSec kommissionen att inte öppna upp REACH ytterligare. "I grunden är REACH en stor bit av lagstiftning för att sätta EU-medborgarna först och samtidigt driva utbytet av giftiga ämnen. Genom att öppna upp REACH finns en verklig risk för en försvagning av det", säger Frida Hök, ChemSec:s politiska rådgivare. "För att inte nämna all osäkerhet det skulle generera för europeiska företag som redan spenderat stora resurser för att driva sin verksamhet i linje med REACH." Istället föreslår ChemSec ett antal förbättringar för att använda REACH till sin fulla potential; Upphöjda kvalitetsnormer för tillståndsansökningar och registreringsdata, en grupperings-approach för kemikalier och införandet av artiklar i tillståndsprocessen. ChemSecs förbättringsförslag finns i sin helhet att läsa här
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2