Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Elektronikproduktion | 26 oktober 2016

HMS ökade rejält

HMS Networks ökade rejält, både sett till omsättning och resultat.

Tredje kvartalets omsättning uppgick till 254 miljoner kronor (180), motsvarande en ökning på 41 procent. Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 252 miljoner kronor (180) och rörelseresultatet uppgick till 55 miljoner kronor (31) Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 30 procent till 687 miljoner kronor (527), vilket även motsvarar en ökning med 30 procent i lokala valutor. Orderingången för de första nio månaderna ökade med 174 miljoner kronor till 698 miljoner kronor (524), motsvarande en ökning på 32 procent i lokala valutor Rörelseresultatet för perioden uppgick till 110 miljoner kronor (87), motsvarande en rörelsemarginal på 16 procent (17). ”Under tredje kvartalet når vi nya rekordnivåer på både omsättning och lönsamhet. Omsättningstillväxten är resultatet av en kombination av underliggande organisk tillväxt samt ett tillskott från de två förvärv som genomförts under 2016. Exklusive valutaeffekter var vår tillväxt under kvartalet 39 procent, varav 11 procent var underliggande organisk tillväxt för basverksamheten”, kommenterar vd Staffan Dahlström. ”Centraleuropa fortsätter utvecklas väl. Storbritannien når nya rekordnivåer för HMS, trots turbulensen kring brexit. Vår tillväxt i UK drivs av långsiktiga projekt som nu materialiseras i form av utleveranser. Vi kan konstatera en viss återhämtning i Nordamerika. Här har vi även hjälp av den starka amerikanska valutan vilket lyfter försäljningen i våra rapporterade siffror. Vår försäljning i Asien, med Japan och Kina i spetsen, utvecklas väl, dock med ett orosmoln i form av en allt starkare Japansk valuta vilket ger våra japanska kunder utmaningar på sina exportmarknader. Vi ser en svag tillväxt på de nordiska marknaderna bland annat beroende på starka jämförelsesiffror från föregående år.”
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1