Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© SaschaB85 Twitter BASF Elektronikproduktion | 31 oktober 2016

Olyckan hos BASF tros ha berott på snitt i pipeline

Det var måndagen den 17 oktober 2016 som en explosion inträffade hos kemiföretaget BASF i Ludwigshafen. Myndigheter utreder nu olycksorsaken som kostade tre människoliv och skadade åtskilliga.

Två anställda vid BASF:s brandkårsstyrka samt en anställd som arbetade på ett tankerfartyg dog i olyckan. Åtta personer skadades allvarligt och ytterligare 22 ådrog sig skador. Händelseförloppet utreds fortfarande av åklagarmyndigheten i Frankenthal och olycksplatsen är fortfarande avspärrad. Några dagar före olyckan började ett specialiserat pipeline-byggföretag att bedriva monteringsarbeten på en tömd och säker eten-rörledning. Syftet med monteringsarbetet var att byta flera delar av rörledningen som en förebyggande underhållsåtgärd. Den 17 oktober startade en brand klockan 11:30 nära arbetsplatsen. BASF:s brandkår och räddningstjänsten skickade resurser som några minuter senare påbörjade insatser. Under denna tid skedde en explosion. Explosionen ledde till fler bränder på olika punkter längs rörledningen. Rörledningarna som brann används för eten, propen, en buten-produktmix (raffinat), pyrolysbensin och etylhexanol. Den 26 oktober meddelade åklagaren i Frankenthal/Pfalz och polishuset i Rhein följande information om utvecklingen av undersökningen: "Under loppet av intensiva undersökningar direkt på platsen för händelsen har det fastställts att det fanns ett snitt gjort i en rörledning. Detta var tydligen gjort med en kapskiva. Underhållsarbete med hjälp av en vinkelslip pågick på en intilliggande rörledning. Den snittade pipelinen var inte en del av detta arbete. Denna pipeline innehöll brandfarligt raffinat." Utdrag av pressmeddelandet från åklagaren i Frankenthal/Pfalz och polishuset i Rhein, översatt av BASF)
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1