Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© homiel dreamstime.com Elektronikproduktion | 01 november 2016

Hanza: Rörelseresultat om 3,2 miljoner

Hanzas siffror för det tredje kvartalet var något lägre, påverkat av accelerations­programmet Frontrunner.

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 295,8 miljoner kronor (308,2). Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 4,1 miljoner kronor (8,9). Koncernens rörelseresultat uppgick till 3,2 miljoner kronor (52,7) och resultat efter skatt uppgick till -2,2 miljoner kronor (44,9). Nettoomsättningen för årets nio månader uppgick till 976,9 miljoner kronor (875,1). Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 30,0 miljoner kronor (8,2) och koncernens rörelseresultat uppgick till 26,2 miljoner kronor (48,7). Resultat efter skatt uppgick till 6,5 miljoner kronor (33,8). ”Engångskostnader för Frontrunner, till exempel uppsägningslöner och avvecklade lokaler, påverkar vårt rörelseresultat negativt. Vi arbetar med att kompensera för delar av dessa kostnader genom motsvarande engångsintäkter, bland annat försäljning av tillgångar som frigörs då verksamheten koncentreras till kluster. Även vårt fjärde kvartal 2016 bedöms innehålla såväl positiva och negativa engångsposter, varpå de upphör i och med att programmet avslutas”, skriver bolaget.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2