Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© kth Teknik | 01 november 2016

Billiga sensorer ska spara brounderhåll

Billiga sensorer kan förlänga livslängden på broar betydligt.

Att reparera broar är förenat med stora kostnader. Att därför ha ett system som berättar när det är rätt tid för att utföra detta underhåll kan spara stora medel. Enligt Raid Karoumi, professor på avdelningen för bro- och stålbyggnad vid KTH, kan broarna med teknikens hjälp själva berätta när de behöver underhåll. – Trafikverket spenderar cirka 1,3 miljarder kronor per år på drift och underhåll av våra broar. Om vi instrumenterar de kritiska broarna med smarta sensorsystem så tror vi att vi kan spara minst 100-150 miljoner per år, säger Raid Karoumi. Som exempel lyfts bland annat Lidingöbron där Raid Karoumi och några andra forskare snart ska involveras i ett forskningsprojekt med brosensorer. Anledningen till detta är att bron har allvarliga problem med bland annat vibrationer och korrosion. Som ett resultat av dessa problem var det först tänkt att Lidingöbron skulle ha ersatts med en ny upplaga runt år 2020. När forskarna har satt dit sensorerna, vilket ska göras i november, kommer de att ha så bra koll på brons hälsostatus att de beräknar att bron förhoppningsvis kan stå kvar i ytterligare tio år. Brons kondition testas konstant genom att sensorerna hela tiden skickar information om hur bron beter sig när den utsätts för trafikvibrationer, temperaturförändringar och sidvindar. Data samlas in från sensorerna under en längre tid och i skede två kan denna information visa när avvikelser uppstår, vilket kan vara ett tecken på att någon del av bron står inför en större reparation. Med hjälp av sensorerna och tekniken kan avvikelser upptäckas i ett tidigt skede. Det kan exempelvis handla om sprickor som inte kan ses med blotta ögat, skador som kanske inte ens hade upptäckts vid en vanlig, klassisk broinspektion. Sensorer och övrig teknik får idag el via endera kablar eller batterier. Tanken är dock att de i framtiden ska kunna drivas direkt med den energi som uppstår av svängningarna när bron vibrerar. Nuvarande forskningsprojekt där Lidingöbron ingår är ett samarbetsprojekt där KTH, Uppsala universitet, SICS och företaget CNet Solutions ingår.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2